ACTiveRehab vt2020

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi 7,5hp KAROLINSKA INSTITUTET

Om kursen

Du kommer att förstå hur de terapeutiska processerna bakom ACT ska anpassas och tillämpas inom ditt område. Du kommer få fördjupade kunskaper i ACTiveRehab, en evidensbaserad modell utvecklad utifrån ACTs bakomliggande verkningsmekanismer som ansvarar för effektiva och varaktiga beteendeförändringar. 

Om ACTiveRehab

ACTiveRehab är speciellt anpassad för rehabilitering av patienter med kroniska tillstånd och erbjuder en systematisk taxonomi för bedömning och planering av ACT-baserade interventioner. Genom att snabbt identifiera patientens beteendeflexibilitet (förmågan att göra beteendeförändringar) kan vi bättre anpassa behandlingen till patientens behov.

Målgrupp

Kursen riktar sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är kliniskt verksamma. Om ni arbetar i team, rekommenderas att minst två i teamet deltar. Andra professioner är välkomna i mån av plats.

Efter kursen

• Du får en unik struktur att omorganisera dina egna metoder och bättre förstå
deras verkningsmekanismer.

• Du får ökad kunskap om funktionsbedömning av rehabiliteringsbehov hos patienter med en eller flera kroniska tillstånd

• Din ökade förståelse för ACT-principerna kommer att förbättra ditt samarbete med psykologer; ni delar ett gemensamt språk och arbetsmodell men har olika verktyg och sätt att implementera.

Kursen syfte och innehåll

• Motivera till varaktiga beteendeförändringar (t.ex. levnadsvanor).
• Tillämpa evidensbaserad bedömning av förändringsförmåga tillsammans med patienten.
• Förstå och uppvisa det terapeutiska förhållningssättet i ACT och ACTiveRehab.
• Effektiv hantering av de vanligt förekommande utmaningarna i arbetet med ACT .
• Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt.
• Redogöra för forskning och teorin bakom ACT och ACTiveRehab.
• Öva och implementera kollegial handledning.

Read more

Mer information
Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator E-post: ulla.finati@ki.se
Vid frågor om kursinnehållet:
Graciela Rovner, kursansvarig E-post: graciela.rovner@ki.se
Anmälan: ww.ki.se/uppdragsutbildning

Hello! If you would like to get short and ACTiveNewsletters...

...and get inspired with the latest news about ACT and ACTiveRehab (workshops, research, clinical material, etc)... then...

You are now subscribed to ACT INSTITUTET SWEDEN's Newsletter!