RESOURCES

On this page you will find links to research, books, my blog and much more!

PAGE IN PROGRESS!
Soon even in Swedish and Spanish!

ACTiveRehab och ACTivePhysio. Hur funkar modellerna?

ACT för rehabteamet och för fysioterapeuten. Här kan du höra hur en patient upplevde modellen.  

Vetenskapliga artiklar

Här hittar du vetenskapliga artiklar samt andra vetenskapliga alster

Material för dig som gått ACTiveRehab utbidning

ACTiveRehab är en unik model för Rehabiliteringsteamet. När ACT ska implementeras av andra än psyckoterapeuter.

Böcker och rapporter

Här hittar du ACT material utvecklat av oss och våra samarbetspartner. Där hittar du bokapitel, protokoll och nyttiga länkar

Det mobila labbet med läkarstudenter från Sahlgrenska Akademin

Sedan 2012 har ACT Institutet handlett läkarstudenter från Göteborgs Universitet. Examensarbeten blev spännande rapporter som presenteras på internationella kongresser och konferenser. Vi är ett mobilt labb, arbetar distans via skype och telefon. Det är huvudsakligen två kliniska områden vi forskar om: smärtrehabilitering samt HIV och båda ur ett beteendemedicinskt och interprofessionellt perspektiv. Forskningen görs antingen här i Sverige eller utomlands.