ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5hp

KAROLINSKA INSTITUTET ht 2021 (fullt) och vt 2022

ACT inom  fysio- och arbetsterapi:  ACTiveRehab – Gabriele och Graciela berättar 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och psykologisk flexibilitet

Acceptance and Commitment Therapy är en psykologisk behandling byggd på evidensbaserade och testade terapeutiska mekanismer (eller processer), en modell som kallas “psykologisk flexibilitet.”

När vi är psykologisk flexibla är vi mental uthålliga och kan vi tänka nytt och kreativt samt förhålla oss till problem på ett innovativt och funktionellt sätt. Om vi är rigida, försöker vi lösa problem på samma sätt gång på gång, även när ett sådant beteende inte ger resultat… som att starta bantningsdieten varje måndag.

ACT for rehabilitering: ACTiveRehab

Rehabilitering är en beteendemedicinsk vetenskap med med avsikt att öka individens fysiska, mentala och sociala funktion. Dessa beteendeförändringar ska vara varaktiga och ske även i närvaro av symptom. Därför är acceptans och öppenhet för obehag en viktig ingrediens för att kunna leva ett vitalt liv, trotts kronisk sjukdom och kvarstående symptom.

ACT väl i linje med rehabilitering för den fokuserar inte på symptomlindring, utan på funktionsökning även i närvaro av symptom. . 

ACTiveRehab bygger på samma terapeutiska processer bakom ACT men hjäper även de andra profesionerna i rehabteamet  att förstå hur deras egna moetoder och modaliteter kan också skapa riktade och effektiva beteendeförädringar hos patienter som lider av olika kroniska tillstånd. 

Dessutom erbjuder ACTiveRehab en enkel taoxnomi att förstå hur mottaglig och förändringsbar patienten är, det som kallas beteendeplasticitet. Forskningen visat fyra olika profiler i beteendeplasticitet, från att inte vara en

Contact

Dr. Graciela Rovner
+46 (0)709 74 37 77

graciela@actinstitutet.se

Trälåsvägen 13 A
SE-426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Gothenburg, SWEDEN

Map>>

Follow us