Om Graciela Rovner, PhD,

Graciela Rovner är Medicine Doktor i Rehabiliteringsmedicin, Smärtspecialist fysioterapeut.
Hon har tre masterexamina; i klinisk medicin vetenskap (KI), i fysioterapi (GU) och psykologi (LiU) samt fil kand i vårdpedagogik (GU).
Graciela är den första och den ända fysioterapeut och medicine doktor i rehabiliteringsmedicin i världen som är internationellt erkänd ACT trainer (erkänd av ACBS).

Lite bakgrund:

Sedan 90 talet har jag drivit en utbildnings- och rehabiliteringsverksamhet i Göteborg där jag kombinerade arbetspsykologi, fysioterapi och mindfulness. Mindfulness hade jag lärt mig när jag levde på buddistisk kloster under 80-talet.

De som anlitade mig var företagshälsovård för de stora företag i Göteborg, Arbetslivstjänsten, Försäkringskassan men jag erbjöd kurser till privata personer som led av långvarig smärta och stresstillstånd.

I början på 2000-talet började jag studera ACT i samband med vidareutbildning och klinisk praktik i USA. Tillbaka till Sverige blev jag smärtspecialist och sökte EU medel för att bygga upp den första ACT-baserad smärtrehab i västsverige, där primärvården kunde remittera.

Där upptäckte jag att remisserna saknade väsentlig information om patienten och det speglade även ett sätt att bedöma som inte var så pragmatisk eller användbar ur ett rehabiliteringsperspektiv.

Mitt forskningsprogram därför fokuserar på bedömning som kan bli både baserad på bästa evidensen, men som är klinisk anpassad och som hjälper terapeuten/doktor/rehabteamet att effektivt och säkert förstå patientens rehabiliteringsbehov, selektera dem till rätt rehabprogram och därmed kunna predicera utfall. Med andra ord: evidensbaserad, patientcentrerad och effektiv vård.

Utifrån denna forskning har Graciela utvecklat en ACT baserad rehabiliteringsmodel som är anpassad för att arbeta i team som heter ACTiveRhab. Den specifica modellen för fysioterapeuten som vill fördjupa sig i ACT heter ACTivePhysio. Jag utbildar även psykologer i avancerad ACT med fokus på kronisk smärta och närvaroträning.

Idag har jag förmånen att hålla i workshops världen över, i ACT och i ACTiveRehab. Dessutom arbetar jag deltid som Rehab- och vårdutvecklare på den Högspecialiserad Smärtrehabiliteringskliniken inom Försäkringsmedicin och utredningscentra på Danderyds Universitetssjukhus och forskar på Karolinska Institutet. Alla mina ACT och ACTiveRehab gör jag via min firma, ACTiveRehAB.

  • Böcker
  • Forskning
  • Övriga artiklar
  • CV pdf