Om…

Graciela Rovner

Med Dr i Rehabiliteringsmedicin “Det är spännande att vara den första och ända ACT träiner som är fysioterapeut och som inte arbetar som psykoterapeut.” Graciela forskar och utvecklar den unika ACT modellen för det interprofessionella teamet

Vad är ACT?

Acceptance & Commitment Therapy (ACT som uttalas ‘act!’ och inte ‘a-ce-te’) är den ända psykoterapi som är utvecklat från grundforskning, som i sin tur har utvecklat ett empirisk grundad teori och som tillsammans identifierade terapeutiska verkningsmekanismer för att skapa bestående och hållbara förändringar hos människor.

Gracielas kliniska erfarenhet och forskning inom ACT

I början på 2000-talet ACTive modellen började ta form i samband med vidareutbildning och klinisk praktik i USA. Tillbaka till Sverige drev jag ett EU projekt att utveckla ACT-baserad smärtrehab och börja testa ACT för de som INTE ÄR psykoterapeuter.

Gracielas kliniska erfarenhet och forskning inom ACT

I början på 2000-talet ACTive modellen började ta form i samband med vidareutbildning och klinisk praktik i USA. Tillbaka till Sverige drev jag ett EU projekt att utveckla ACT-baserad smärtrehab och börja testa ACT för de som INTE ÄR psykoterapeuter.

under construction

Under konstruktion