Visste du att ACT bygger på grundforskning?

ACT tydliggör de terapeutiska processerna

Kliniska forskningsfrågor genererar evidens och evidens effektiviserar dina behandlingsmetoder

The ACT grounders

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT (som uttalas “act” och inte a-ce-te) handlar om att agera på ett pragmatiskt och göra det som funkar så du kan vara den du vill bli. Det handlar om att välja riktning och ett sätt att agera (bete oss) så vi kan fortsätta att växa och utvecklas även när vi möter svårigheter. För att välja riktning behöver vi identifiera det som är viktigaste för oss. Jag brukar fråga mig: vad är jag här i detta livet för? Vad vill jag lämna efter mig?