ACTivePhysio, en evidensbaserad modell baserad på ACT-principerna och speciellt anpassad för fysioterapeuten. Med ACTivePhysio kommer du att bland annat bli bättre på att motivera till förändringar och då blir arbetet tillsammans med din patient (även med den som har det mycket svårt), mycket lustfyllt och kreativt.

ACTivePhysio ger dig ett sätt att strukturera dina befintliga kunskaper och tekniker på ett nytt och effektivt sätt. Du kommer att kunna snabbare bedöma och gruppera patienter med liknande behov och designa individanpassade rehab för varje grupp.

…running is really, really hard. That’s, um, not really encouraging news for the rest of us.

Making physical activity more palatable for the exercise-averse is a complicated task. Just giving people the information — hey, exercise is healthy, here’s why you should do it — isn’t actually that effective in getting them to change their behavior…”

Read an interesting article here!

Learn how to motivate your clients and patients to healthier lifestyles with ACTiveRehab and ACTive Physio!