Graciela Rovner, PhD in Medicine

Senior pain Specialist and the only peeer revewed ACBS (ACT & RFT) trainer in the world that is a physiotherapist.  


” My deepest commitment is to keep developing ACT to be implemented by the inter-professional rehabilitation team allosing each professional to blossom in the own field with ACT and ACTiveRehab”

(soon a new ‘about text’ in engleish, I am thinking…..)

Sedan 90 talet har jag drivit en utbildnings- och rehabiliteringsverksamhet i Göteborg  mot privata personer och företagshälsovården. Modellen var baserad på organisational management, beteende teorier och ‘mindfulness’ tillämpade i fysisk rehabilitering. ‘Mindfulness hade jag lärt mig under mitt år på buddistisk kloster i början på 80-talet.

I början på 2000-talet ACTive modellen började ta form i samband med vidareutbildning och klinisk praktik i USA. Tillbaka till Sverige drev jag ett EU projekt att utveckla ACT-baserad smärtrehab och börja testa ACT för de som INTE ÄR psykoterapeuter. Där upptäckte jag att remisserna från primärvården speglade en helt annan syp och förståelse på patientens smärtproblematik. Informationen var inte alls användbart för att avgöra rehabiliteringsbehoven.

Mitt forskningsprogram därför fokuserar på bedömning som kan bli både baserad  men som är klinisk tillämplningsbar och som hjälper terapeuten/doktor/rehabteamet att effektivt och säkert förstå patientens rehabiliteringsbehov. Forskningen har visat att man kan gruppera patienter utifrån deras rehabbehov och då kan man säkrare bedöma och selektera dem till rätt rehabprogram. Modellen hjälper terapeuten och teamet att inte bara predicera utfall, utan även få djupare kunskap på hur man kan designa olika grupprehabiliteringsprogram för de olika patientgrupperna.

ACTiveRehab är ACT modellen anpassad till det inter-profesionella teamet. ACTivePhysio är fördjupiningsmodullen för physioterapeuter som vill arbeta med ACT utan att tappa vår kärnkunskap: fysioterapi. Många som börjat arbeta med ACT har gått över och börjat känna sig som ‘quasi-psykologer’ och detta riskerar både patientsäkerhet och även att vi inte fokuserar på rätt sak!

ACTivePsych är modellen för psykologerna som redan har grunden i ACT men som 1) behöver fördjupa kunskaper kring smärta och andra kroniska hälsotillstånd och 2) behöver kunna formellt eller informellt leda ett rehabteam att arbeta med ACT och därfö behöver kunskap om hur man kan anpassa ACT till de olika professionerna.

Idag har jag förmånen att hålla i workshops världen över, i ACT och i ACTiveRehab. Dessutom arbetar jag deltid som Rehab- och vårdutvecklare på den Högspecialiserad Smärtrehabiliteringskliniken på Danderyds Universitetssjukhus och forskar på Karolinska Institutet.