VIDEOS PÅ SVENSKA

Karolinska Institutets 7,5 avancerad utbildning vårterminen 2020
ACTiveRehab: ACT tillämpad inom fysioterapi och arbetsterapi kort version 2 min

Karolinska Institutets 7,5 avancerad utbildning, vårterminen 2020
ACTiveRehab: ACT tillämpning inom fysioterapi och arbetsterapi. 5 minuter

MÖT en patient so gick ACTiveRehabs program steg 4 (för primärvården) 16 minuter

Introduktionsföreläsning för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa

Att förstå patientens olika sätt att acceptera sitt tillstånd och deras behov av rehabilitering

Här kommer snart en kort video som förklarar hur vi kan snabbt förstå våra patientens olika sätt att hantera och acceptera (eller inte) deras svårigheter och vilka är deras rehabiliteringsbehov. 

Du kan läsa om forskning bakom bedömningstaxonomin i ACTiveRehab här