Pris för bästa muntliga presentationen

by | Apr 5, 2016 | All the news, Referenser

CONFERENCE AWARD
THE BEST PLATFORM PRESENTATION (among 81 presentation inclusive plenaries)

 

 

Patient subgroup according to the Pain Acceptance and a clinical taxonomy to predict differential response to interprofessional rehabilitation.

På den internationella konferens för fysioterapeuter inom mental hälsa, pratade jag om hur kan vi snabbt och effektivt bedöma patienter som har långvarig smärta på ett sätt som informerar oss om 1) vilka beteende behöver ändras under rehabilitering 2) vilka beteendeinterventioner de behöver och i vilken ’dos,’ 3) vilka är de redan fungerande beteende som kan förstärkas (eftersom rehab är en lärande process, vi kan bara ’addera’ beteende, det går inte att ’radera’) och sist men inte minst 4) en taxonomi för att gruppera patienter med liknande behov och erbjuda anpassade rehabprogram för just dem: alltså individualiserade grupp-baserade rehab. Sedan väldigt kort förklarade också vad smärtacceptans handlar om, och hur den ’medierar’ och ’modererar’ rehabiliteringen så vi kan snabbt förstå vad patientenLion what are we looking at behöver från oss och rehab för att leva ett meningsfull och vitalt liv, med eller utan smärta. Presentationen slutade med en kort diskussion om: När vi bedömer, tittar vi på rätt saker?

En kort presentation som smälter samman våra kliniska studier med ett fantastiskt samarbete med läkarstudenters examensarbeten samt en dynamisk oc h berikande input från Kevin E. Vowles, Linn Wifstrand, Björn Gerdle, Fredrik Johansson and David Gillanders.

CRITERIA:

  1. Scientific Novelty and Excellence
  2. Concise clear and informative Introduction and Purpose
  3. Brief Methodology
  4. Clear presentation or description of Results / Findings
  5. Clear concise and comprehensive summary and conclusion
  6. A good balance of creativity and inspiration
  7. Overall impact (scientific and aesthetic)

 

Contact

Dr. Graciela Rovner
+46 (0)709 74 37 77

graciela@actinstitutet.se

Sanatorievägen 27
266 52 VEJBYSTRAND
SWEDEN

Map>>

Follow us