ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp -vt2020 Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp -vt2020 Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

ACTiveRehab vt2021

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi 7,5hp KAROLINSKA INSTITUTET

Om kursen

Du kommer att förstå hur de terapeutiska processerna bakom ACT ska anpassas och tillämpas inom ditt område. Du kommer få fördjupade kunskaper i ACTiveRehab, en evidensbaserad modell utvecklad utifrån ACTs bakomliggande verkningsmekanismer som ansvarar för effektiva och varaktiga beteendeförändringar. 

Mer info här

Om Beteendeplasticitetsmodellen 

Samlingsnamnet för ACTs verkningmekanismer är “psykologisk flexibilitet” men  nrär vi integrerar kroppen och rörelsen till modellen, då skapar en breddare anpassningsförmåga som heter “Beteendeplasticitet”. Utifrån vår forskning, kan vi se att beteendeplasticitet är inte något linärt, dvs det är inte så man går från låg till högt, utan det bestor av flera askpekter  och resurser som kombineras på olika sätt.

Om ACTiveRehab

ACTiveRehab är speciellt anpassad för rehabilitering av patienter med kroniska tillstånd. när vi har indentifierat deras beteendeplasticitetsprofil, kommer vi direkt att förstå vilka verknignsmekanismer och i vilken dos de är i behov av. Sedan kan vi direkt skräddarsy interventionen  med våra egna verktyg och modaliteter. Vi kan även erbjuda skräddarsydda gruppinterventioner för patienter med samma profil. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är kliniskt verksamma. Om ni arbetar i team, rekommenderas att minst två i teamet deltar. Andra professioner är välkomna i mån av plats.

Efter kursen

• Du får en unik struktur att omorganisera dina egna metoder och bättre förstå
deras verkningsmekanismer.

• Du får ökad kunskap om funktionsbedömning av rehabiliteringsbehov hos patienter med en eller flera kroniska tillstånd

• Din ökade förståelse för ACT-principerna kommer att förbättra ditt samarbete med psykologer; ni delar ett gemensamt språk och arbetsmodell men har olika verktyg och sätt att implementera.

Kursen syfte och innehåll

• Motivera till varaktiga beteendeförändringar (t.ex. levnadsvanor).
• Tillämpa evidensbaserad bedömning av förändringsförmåga tillsammans med patienten.
• Förstå och uppvisa det terapeutiska förhållningssättet i ACT och ACTiveRehab.
• Effektiv hantering av de vanligt förekommande utmaningarna i arbetet med ACT .
• Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt.
• Redogöra för forskning och teorin bakom ACT och ACTiveRehab.
• Öva och implementera kollegial handledning.

Read more

Mer information
Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator E-post: ulla.finati@ki.se
Vid frågor om kursinnehållet:
Graciela Rovner, kursansvarig E-post: graciela.rovner@ki.se
Anmälan: ww.ki.se/uppdragsutbildning